Amsterdam, Da Costakade

Nutsvoorzieningen voor woonboten

De feiten
locatie: Amsterdam, Da Costakade
functie: Nutsvoorzieningen voor woonboten
realisatie: 2007
opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
toegepast: Meterkast Combi

In de grachten van het Stadsdeel Oud-West in Amsterdam liggen ca. 170 woonboten. Decennia lang is er geen aandacht geweest voor de benodigde nutsvoorzieningen waardoor er een grote wildgroei is ontstaan. Dit heeft geleid tot soms onveilige situaties en een minder fraai straatbeeld.

Het Stadsdeel wilde aan deze situatie een eind maken en heeft de herprofilering van een deel van de Da Costakade en de Jacob van Lennepkade aangegrepen om een pilot project te doen waarbij de nutsvoorzieningen van de woonschepen onderhanden werden genomen. Door haar specifieke expertise bij andere complexe woonbootprojecten werd PUTkast BV gevraagd om in een vroegtijdig stadium mee te werken aan dit project. Zo is de engineering verzorgd, bijdrage geleverd aan de inspraakavonden inclusief communicatie naar bewoners en de coördinatie met de betrokken nutsbedrijven georganiseerd.

Dit heeft er toe geleid dat er voor de drie woonboten aan de Da Costakade alle bestaande voorzieningen zijn verwijderd. Alle losse kasten op de kade voor elektriciteit en gas zijn verwijderd, de zuiltjes voor telecom en cai zijn gesaneerd en ook de masten met kabels en leidingen door de bomen en de lucht zijn verwijderd. De nieuwe nutsvoorzieningen zijn ondergebracht in drie integrale meterkasten waarin voldoende ruimte is voor de elektriciteitsmeter, gasmeter, watermeter, telecom- en cai-aansluitdoos. Daarnaast zijn de meterkasten voorzien van een kadeverlichting en een brievenbus.

Contact
Nieuwsgierig geworden wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact men ons voor een vrijblijvende afspraak om van gedachten te wisselen.

Terug naar het overzicht